Fantoft stasjon

Boligblokk med 55 leiligheter og næringslokaler og parkeringsareal i underetasjen.

Areal:

ca 10000m2

Lokasjon:

Bergen